10 sierpnia 2023

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich.

Informacje szczegółowe

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związek Romów Polskich w zakładce Stypendia.

Wnioski należy przesłać na adres Związku Romów Polskich w Szczecinku (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek).

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.