Kategoria: Stypendia

14 czerwca 2018

NIEAKTUALNE: Procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2018/2019

W załączeniu znajduje się pismo przewodnie wraz z załącznikami: Załączniki Pismo przewodnie Data: 2018-06-14, rozmiar: 66 KB Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium PRM Data: 2018-06-14, rozmiar: 40 KB Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie stypendium MEN Data: 2018-06-14, rozmiar: 26 KB Załącznik nr 3 – Lista kandydatów do stypendium Prezesa Rady […]