21 grudnia 2022

Dwuletnie stypendia w prestiżowych szkołach zagranicznych dla uczniów szkół średnich

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata ogłosiło kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizacja przyznaje stypendia do zagranicznych szkół w Wielkiej Brytanii i w Austrii na lata 2023-2025. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas drugich lub klas trzecich (w tym drugim przypadku urodzeni po 31 lipca 2006 roku). Aplikacje można wysyłać do 9 stycznia 2023 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie pss.edu.pl.