3 lipca 2023

Fundusz Stypendialny im. Longina Komołowskiego

Celem programu stypendialnego jest wspieranie finansowe uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin z regionu w uzyskiwaniu jak najwyższego poziomu wykształcenia i rozwijaniu ich talentów. Nagrodzonych zostanie do 10 laureatów w następujących kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej oraz działalności społecznej (w tym wolontariusze).

Zgłoszenia

Na zgłoszenia Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego czeka do 10 lipca 2023 roku.

Wręczenie stypendiów

Uroczystość wręczenia laureatom stypendiów nastąpi 30 sierpnia 2023 roku, przy bramie Stoczni Szczecińskiej, w trakcie rocznicowych uroczystości podpisania Porozumień Sierpniowych.

Załączniki

Więcej informacji

Informacji w sprawie stypendium udziela Katarzyna Stróżyk (mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl, tel. 91422 74 22).