29 września 2023

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Szczecińskim

29 września br. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Szczecińskim.

Uroczystość inaugurująca

Podczas uroczystości odbyło się m. in.: wręczenie wyróżnień za osiągnięcia naukowe, ślubowanie doktorantów, wręczenie medali i odznaczeń państwowych. Wykład inauguracyjny pt. „Finanse publiczne w czasach turbulencji” wygłosił dr hab. Sebastian Skuza, prof. UW – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów

Uniwersytet Szczeciński

Uczelnia została utworzona na mocy ustawy sejmowej z lipca 1984 roku z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Swoją działalność US rozpoczął w roku akademickim 1985/1986, rozwijając dynamicznie powojenną tradycję akademicką oraz pełniąc ważną rolę kulturotwórczą w mieście i w regionie.

Galeria