13 września 2023

Konkurs historyczny pn. „Powstanie styczniowe”

Zapraszamy do udziału w konkursie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie pn. „Powstanie styczniowe”. Przedsięwzięcie organizowane jest w 160. Rocznicę wybuchu Powstania styczniowego. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Odbiorca i cel przedsięwzięcia

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Celem przedsięwzięcia jest uczczenie 160. rocznicy powstania styczniowego, kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o sposobach i metodach walki z zaborcą, mającej doprowadzić do odzyskania niepodległości, podjętej przez polskich patriotów po powstaniu styczniowym oraz rozbudzenie zainteresowań historią Polski.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia czekamy do 13 października 2023 r.

Powstanie styczniowe 1863-1864

Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 r. Powstańcy zaatakowali rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. W ciągu trwających ponad 1,5 roku działań zbrojnych doszło do ponad tysiąca mniejszych lub większych potyczek, a w walkach wzięło w sumie udział co najmniej 150 tys. powstańców. Styczniowy zryw był najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX w.

Współpraca z Archiwum Państwowym w Szczecinie

Nasz konkurs historyczny to już kolejne przedsięwzięcie, które realizujemy wspólnie z Archiwum Państwowym w Szczecinie w ramach zawartego w październiku 2019 roku porozumienia. Celem wszystkich podejmowanych działań jest przede wszystkim popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej poprzez ich udział w organizowanych lekcjach poglądowych, lekcjach archiwalnych, konkursach, wystawach, warsztatach i konferencjach a także upamiętnienie doniosłych i przełomowych wydarzeń kulturowych w dziejach regionu zachodniopomorskiego i dziejach Polski.

 

Załączniki

powstanie styczniowe regulamin
Data: 2023-09-12, rozmiar: 22 KB
Załącznik 1 - karta zgłoszenia
Data: 2023-09-12, rozmiar: 34 KB
Załącznik 2 - oświadczenie
Data: 2023-09-12, rozmiar: 16 KB
Powstanie Styczniowe problematyka
Data: 2023-09-12, rozmiar: 25 KB