4 października 2023

Konkurs pt. „Nie marnuj żywności. Szkoda planety!”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie pt. „Nie marnuj żywności. Szkoda planety!”. Organizatorem konkursu jest Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cele konkursu

  • przeciwdziałanie marnowaniu żywności;
  • włączenie dzieci w kreowanie pozytywnych postaw, tj. niemarnowania żywności;
  • podkreślenie, jak ważna jest żywność w życiu codziennym – warto ją szanować.

Zadania konkursowe

  • Szkoły podstawowe – zadaniem konkursowym dla uczniów szkół podstawowych jest narysowanie lub namalowanie plakatu, który pomoże promować ideę niemarnowania żywności.
  • Szkoły ponadpodstawowe – uczniowie szkół ponadpodstawowych mają za zadanie nagrać film trwający do 60 sekund, który pomoże promować ideę niemarnowania żywności.

Dodatkowe informacje

Prace – plakaty i filmy – należy dostarczyć do 30 listopada 2023 r.: osobiście w siedzibie Organizatora, za pośrednictwem kuriera lub przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Pomocy Technicznej ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs Nie marnuj żywności – szkoda planety!”.

Szczegółowe informacje potrzebne do zgłoszenia, a także regulamin konkursu, znajdują  się na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/4xp-czyli-szanuj-zywnosc.