11 sierpnia 2023

Konkurs Kuratora i Wojewody dla nauczycieli

 „Proste triki z matematyki”, „Wędrówka przez świat Fredry” i „Niech Świat będzie EKO” to tematy konkursu dla zachodniopomorskich nauczycieli na najciekawsze materiały do prowadzenia zajęć organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzynę Koszewską oraz Wojewodę Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego.

Tematy konkursowe

  • Konkurs dla nauczycieli grup przedszkolnych: „Proste triki z matematyki” – operacje matematyczne: zabawy, które wprowadzają dzieciom pojęcia dodawania i odejmowania, korzystając z ilustracji, zabawek lub innych manipulacji.  
  • Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych: „Wędrówka przez świat Fredry” – popularyzacja wśród starszych dzieci wiedzy z zakresu literatury polskiej, a w szczególności wiedzy o twórczości i życiu Aleksandra Fredry.
  • Konkurs dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych: „Niech Świat będzie EKO” – konkurs na najciekawsze materiały edukacyjne promujące temat negatywnych skutków zanieczyszczeń dla środowiska i zdrowia człowieka wraz z sugestiami, dotyczącymi działań mających na celu redukcję tych zanieczyszczeń.

Cel konkursu

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wśród dzieci w wieku przedszkolnym wiedzy dotyczącej prostych zagadnień matematycznych,
  • popularyzacja wśród starszych dzieci wiedzy z zakresu literatury polskiej, a w szczególności wiedzy o twórczości i życiu Aleksandra Fredry,
  • popularyzacja wśród młodzieży wiedzy na temat negatywnych skutków zanieczyszczeń dla środowiska i zdrowia człowieka, wraz z sugestiami dotyczącymi działań mających na celu redukcję tych zanieczyszczeń,
  • aktywizacja nauczycieli w celu upowszechniania nowatorskich i adekwatnych metod nauczania,
  • podnoszenie świadomości dotyczącej doskonalenia własnego warsztatu pracy,
  • prezentowanie dobrych praktyk.

Zgłoszenia

Na materiały przesłane w formie elektronicznej na adres promocja@kuratorium.szczecin.pl czekamy do 13 października 2023r. 

Regulamin konkursu dla nauczycieli

Załącznik nr 1 do Regulaminu