7 września 2023

Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego

Trwa 8 edycja Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego w Gdańsku. Udział w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej biorą przedstawiciele wydziału Edukacji, Analiz i Strategii Emilia Gwizd oraz Anna Lewińska, a także dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Małgorzata Gucz. Po raz pierwszy największe igrzyska branżowe odbywają się w Polsce.

8 sierpnia 2023

12. odsłona Narodowego Czytania – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wraz z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty Katarzyną Koszewską mają przyjemność zaprosić szkoły ponadpodstawowe do udziału w 12. odsłonie Narodowego Czytania. Tym razem dnia 09.09.2023 r. o godzinie 10:00 w ogrodzie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wybrzmi „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

5 września 2023

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2023/2024

4 września br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska, Wicekurator Jerzy Sołtysiak wraz z Wojewodą Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim uczestniczyli w Wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Krzywinie oraz Szkole Podstawowej im. Mieszka I Mieszkowicach. Miejska inauguracja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 56 w Szczecinie. Całość zamknęła msza święta w szczecińskiej katedrze. Zachodniopomorski […]

6 września 2023

„Program Wsparcia Edukacji” – wyniki naboru w II edycji

Ponad 150 projektów otrzyma dofinansowanie w ramach II edycji „Programu Wsparcia Edukacji”. Są wśród nich: inicjatywy wspierające rozwój kompetencji cyfrowych i przybliżające wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji, kreatywne i innowacyjne przedsięwzięcia z zakresu edukacji patriotycznej, projekty popularyzujące aktywność fizyczną oraz integrujące i wzmacniające więzi międzypokoleniowe. Łączny budżet II edycji PWE to blisko 14 […]

6 września 2023

Cyberlekcje 3.0 – Cyberedukacja to podstawa

Cyberlekcje 3.0 to nowa odsłona projektu edukacyjnego, który jest realizowany w ramach współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK-PIB). Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jego celem jest wsparcie w nauczaniu o bezpiecznym korzystaniu z Internetu i dostarczenie gotowych narzędzi dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

1 września 2023

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

6 września br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w auli Politechniki Koszalińskiej odbędą się uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej oraz Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego serdecznie zapraszamy wszystkich powiadomionych nauczycieli. 

1 września 2023

84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września br. w  84. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej o 04:45 Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska i Wicekurator Jerzy Sołtysiak oddali hołd bohaterskim obrońcom Ojczyzny z 1939 r. i cywilnym ofiarom niemieckiego terroru na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym w Stargardzie. Wicekurator Bogusław Ogorzałek oddał hołd poległym pod pomnikiem Martyrologi Narodu Polskiego w Koszalinie.