17 czerwca 2021

Bezpieczne wakacje 2021 – pakiet informacyjny

 1. Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży – Lato 2021 (prezentacja)
 2. Wytyczne GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.
 3. Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego
 4. Informacje dla dyrektorów szkół i placówek
 5. Informacje dla dzieci i młodzieży
 6. Informacje dla rodziców
 7. Instrukcja rejestracji wypoczynku przez organizatora
 8. Informacje praktyczne dla organizatorów dotyczące wypełniania formularza zgłoszenia
 9. WZÓR – Informacja o zamianie okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku
 10. Obowiązek organizatorów wypoczynku zasięgnięcia informacji z KRK i RSPTS
 11. Zasady bezpieczeństwa – obszary wodne (prezentacja WOPR).
 12. Pismo MSWiA do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego
 13. Zasady bezpieczeństwa oraz pomoc w nagłych wypadkach u dzieci – prezentacja
 14. Ważne telefony i instytucje
 15. Linki do informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
 16. Pytania i odpowiedzi MEN – link do strony internetowej
 17. Linki do ważnych stron internetowych
 18. Zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego
 19. Poradnik Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Załączniki

1
Data: 2021-06-17, rozmiar: 2 MB
2
Data: 2021-06-17, rozmiar: 94 KB
3
Data: 2021-06-17, rozmiar: 16 KB
4
Data: 2021-06-17, rozmiar: 17 KB
5
Data: 2021-06-17, rozmiar: 33 KB
6
Data: 2021-06-17, rozmiar: 29 KB
7
Data: 2021-06-17, rozmiar: 9 MB
8
Data: 2021-06-17, rozmiar: 29 KB
9
Data: 2021-06-17, rozmiar: 13 KB
10
Data: 2021-06-17, rozmiar: 17 KB
11
Data: 2021-06-17, rozmiar: 2 MB
12
Data: 2021-06-17, rozmiar: 65 KB
13
Data: 2021-06-17, rozmiar: 2 MB
14
Data: 2021-06-17, rozmiar: 33 KB
15
Data: 2021-06-17, rozmiar: 14 KB
16
Data: 2021-06-17, rozmiar: 13 KB
17
Data: 2021-06-17, rozmiar: 15 KB
18
Data: 2021-06-28, rozmiar: 5 MB
19
Data: 2021-06-28, rozmiar: 6 MB