20 września 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Informujemy, że 24 sierpnia opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1548). Zmiany dotyczą załącznika nr 6 do rozporządzenia, tj. „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”.

Treść rozporządzenia