20 grudnia 2023

Bezpieczne ferie zimowe 2024 – pakiet informacyjny

Tytuły dokumentów-załączników:

 1. Komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty skierowany do dyrektorów szkół
  i placówek z województwa zachodniopomorskiego.
 2. Pismo do władz jednostek samorządów terytorialnych.
 3. Informacje dla rodziców.
 4. Informacje dla dzieci i młodzieży.
 5. Informacje praktyczne dla organizatorów dotyczące wypełniania formularza zgłoszenia.
 6. Instrukcja rejestracji wypoczynku przez organizatora.
 7. WZÓR – zgłoszenie zamian w zgłoszonym i zarejestrowanym wypoczynku.
 8. Obowiązek organizatorów wypoczynku zasięgnięcia informacji z KRK i RSPTS.
 9. Linki do stron internetowych – ważne informacje na temat wypoczynku.
 10. Linki do stron internetowych – bezpieczeństwo w podróży, w tym wyjazdy za granicę.
 11. Poradnik bezpiecznego wypoczynku MEN.

Załączniki