28 lipca 2023

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”

Trwa akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”, której celem jest promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą i na wodzie podczas letniego wypoczynku. Zapoznaj się z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa, zapisz ważne numery alarmowe i zasady wzywania pomocy.

Akcja „Bezpieczna woda”

Akcja „Bezpieczna Woda” jest realizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz WOPR.

Zachęcamy do pobierania załączonych poniżej materiałów informacyjnych o akcji „Bezpieczna Woda” i wykorzystania ich podczas zapoznawania uczestników wypoczynku letniego z zasadami bezpiecznego korzystania z kąpielisk.

Broszura akcji „Bezpieczna woda” zawiera zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie.

Więcej informacji

Broszura informacyjna

Plakat akcji

Informacja nt. Programu na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl