21 stycznia 2020

Główne zmiany w kształceniu nauczycieli i prowadzeniu studiów po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 zmieniły się przepisy dotyczące standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem określono standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu:

  1. Nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego zajęcia i nauczyciela psychologa (załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia);
  2. Nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej) (załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia);
  3. Nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia).

Rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wraz z załącznikami