23 lutego 2024

Konferencja poświęcona nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych

Stowarzyszenie Logistyków Polskich, Koło Naukowe LogPoint oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszają do udziału w konferencji poświęconej nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych, która odbędzie się 6 marca 2023 r. na Politechnice Opolskiej w Opolu.

Tematy spotkań: 

Tematami wykładów, prelekcji i dyskusji będą zagadnienia związane z:

 • nowoczesnymi metodami kształcenia praktycznego w szkołach średnich;
 • wsparciem rozwoju kształcenia oraz uczenia się przez całe życie;
 • wykorzystaniem sztucznej inteligencji w logistyce;
 • kompetencjami przyszłości w edukacji i na rynku pracy;
 • dobrym praktykom kształcenia w zawodzie technik logistyk;
 • możliwościami jakie dają laboratoria logistyczne;
 • możliwościami pozyskania środków na inwestycje w placówkach oświatowych;
 • nowością w systemie oświaty jakim są Branżowe Centra Umiejętności;
 • aktualnościami programu Erasmus+;
 • współpracy szkół ze Studenckimi Kołami Naukowymi;
 • wykorzystaniem systemu Informacji Geograficznej (GIS) w logistyce;
 • zastosowaniem nowoczesnych technik logistycznych w praktyce.

Program

Szczegółowy program dostępny jest na stronie Stowarzyszenia Logistyków Polskich pod linkiem: https://www.slp.edu.pl/aktualne-wydarzenia/

 

W tym dniu w Centrum Badawczo – Rozwojowym Systemów Logistycznych przy Politechnice Opolskiej uczestnikom konferencji prezentowane będą innowacyjne systemy kompletacji, sortowania, towarowania, lokalizacji obiektów i kontroli jakości.

Podczas konferencji zapewniamy catering, serwis kawowy oraz materiały dydaktyczne.

Udział w konferencji jest bezpłatny i zostanie potwierdzony certyfikatem.

Ilość miejsc ograniczona

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona zaproszenie kierujemy do maksymalnie dwóch osób z danej placówki (dyrektorów placówek i nauczycieli przedmiotów logistycznych).

Decyduje kolejność zgłoszeń

O zakwalifikowaniu się do udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. https://www.slp.edu.pl/formularz

Załączniki

BANER (2)
Data: 2024-02-23, rozmiar: 819 KB