Kategoria: Komunikaty

28 lutego 2024

Akcja Światowy Dzień Wody z PAH

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji Światowy Dzień Wody organizowanej przez  Polską Akcję Humanitarną (PAH). W tym roku wydarzenie celebrowane będzie pod hasłem  „Woda dla pokoju”. (więcej…)

27 lutego 2024

NIEAKTUALNE: Warsztaty stacjonarne ORE dotyczące wspomagania wychowawczej roli rodziny

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje i zaprasza na warsztaty stacjonarne  pn. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie. 

Temat: Znaczenie emocji i komunikacji w aspekcie kondycji zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży
dla nauczycieli konsultantów ds. wychowania do życia w rodzinie, doradców metodycznych wychowania do życia w rodzinie, nauczycieli wychowania do życia w rodzinie:

Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, sala wykładowa 302; 

Termin:  05.03.2024 r.;

Grupa I godziny: 9.00-12.00 w wymiarze 4 godzin dydaktycznych. 

Grupa II godziny: 13.00-16.00 w wymiarze 4 godzin dydaktycznych. 

Cele ogólne:
1. Wsparcie nauczycieli WDŻ w zakresie wiedzy, metod pracy oraz form stosowanych
na zajęciach.
2. Znaczenie emocji i komunikacji w aspekcie kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zagadnienia tematyczne:
1. Czym są emocje i uczucia.
2. Emocje w rozwoju psychospołecznym.
3. Rola komunikacji w dojrzewaniu emocjonalnym i zdrowiu psychicznym.
4. Nazywanie emocji w rozwiązywaniu konfliktów.

Rekrutacja prowadzona jest do dnia: 03 marca 2024 roku, do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

link do rejestracji na szkolenie grupa I w godz. 9.00-12.00:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7076

link do rejestracji na szkolenie grupa I w godz. 13.00-16.00:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7077

Dodatkowe informacje:

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji
i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejestrowane otrzymają od prowadzącego mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają informację o możliwości odbioru zaświadczenia pocztą elektroniczną. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

26 lutego 2024

Telefony zaufania

Pełniący Obowiązki Wojewódzkiego Komendanta Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan przedstawił wykaz ważnych telefonów zaufania. Potrzebujesz wsparcia ? Zadzwoń, napisz, porozmawiaj. (więcej…)

23 lutego 2024

Konferencja poświęcona nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych

Stowarzyszenie Logistyków Polskich, Koło Naukowe LogPoint oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszają do udziału w konferencji poświęconej nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych, która odbędzie się 6 marca 2023 r. na Politechnice Opolskiej w Opolu.

(więcej…)

Załączniki

BANER (2)
Data: 2024-02-23, rozmiar: 819 KB
22 lutego 2024

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych. Edycja 1

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych do udziału w szkoleniu w formule warsztatów: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”,  którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji metodycznych. (więcej…)

22 stycznia 2024

Komunikat dotyczący e-Doręczeń – aktualizacja

Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wskazał dzień 1 października 2024r. jako termin wejścia w życie obowiązku doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) przez podmioty publiczne, w tym – podmioty, dla których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego.

(więcej…)

19 stycznia 2024

IV Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie organizują już po raz czwarty Ogólnopolski Konkurs  „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą, a także tych najmłodszych – przedszkolaków. (więcej…)

Załączniki

11 stycznia 2024

Konkurs recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Zapraszamy do wzięcia udziału w X edycji konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”, który skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs jest formą oddania hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. (więcej…)

10 stycznia 2024

„Ty też możesz być liderem projektu!” – lekcja online

Zapraszamy szkoły podstawowe na specjalną lekcję online skierowaną do uczniów klas 6-8. Zespół doświadczonych specjalistek ds. zarządzania projektami podzieli się wiedzą i doświadczeniem, aby zainspirować i wyposażyć uczniów w umiejętności niezbędne do stawania się skutecznymi liderami. Wydarzenie organizowane jest w ramach konkursu grantowego Tech Minds przez PwC Polska. (więcej…)