28 lutego 2024

Akcja Światowy Dzień Wody z PAH

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji Światowy Dzień Wody organizowanej przez  Polską Akcję Humanitarną (PAH). W tym roku wydarzenie celebrowane będzie pod hasłem  „Woda dla pokoju”.

Cel akcji

Celem jest zaangażowanie jak największej liczby osób i szerzenie świadomości o tym, że:

  • dostęp do czystej wody to prawo człowieka,
  • na świecie 785 milionów ludzi nie ma dostęp do bezpiecznej wody pitnej,
  • jesteśmy za to współodpowiedzialni/e,
  • oszczędzanie wody to za mało.

Dla kogo ?

Do wzięcia udziału zachęcamy osoby pracujące z różnymi grupami wiekowymi, od grup przedszkolnych po osoby dorosłe.

Jak wziąć udział ?

Aby wziąć udział w akcji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowe informacje

Każdej osobie, która weźmie udział udostępnione zostaną bezpłatne materiały online dla różnych grup wiekowych, w tym scenariusze zajęć, quizy, karty dyskusji do filmów, broszury merytoryczne, materiały promujące akcję, animację i poradnik akcyjny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora.

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody obchodzony jest 22 marca i został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r. święto zostało zainicjowane w czasie konferencji SZCZYTU Ziemi w 1992 r. (UNCED) w Rio de Janerio. Wszystkie kraje członkowskie ONZ przyjęły propozycję obchodzenia Dnia Wody.