5 marca 2024

Erasmus+ – fundusze na rzecz edukacji – spotkanie dla dyrektorów i nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Szczecinie, jako Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 11 marca 2024 r. w formule on-line.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości dla szkół wynikające z realizacji projektów edukacyjnych, omówione zostaną sektory oraz akcje programu Erasmus+ oraz przedstawione zostaną przykłady dobrej praktyki w zakresie realizacji projektów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku. 

Jak wziąć udział?

Żeby wziąć udział w spotkaniu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej.

Program spotkania:

Godz. 11:00, przewidywany czas trwania ok. 2 godz.;

 1. Prezentacja oferty NA Erasmus+ (programy i inicjatywy)
 2. Erasmus+
  1. Sektory Programu
  2. Akcje kluczowe Programu
  3. Akredytacja
  4. Harmonogram naboru wniosków
 3. Baza wiedzy, czyli skąd czerpać informacje
 4. Doświadczenia ZSP w Chojnie w realizacji projektów E+
 5. Doświadczenia ZSO 1 w Gdańsku w realizacji projektów E+