Kategoria: Komunikaty

14 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Konferencja Regionalna ” Edukacja w informatyce” – PGE Narodowy – WARSZAWA – 11 marca 2019 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) na PGE Narodowy, Warszawa na konferencję regionalną „Edukacja w informatyce”. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zaprezentowana zostanie jakościowa zmiana w edukacji, wynikająca z podstawy programowej w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu. Uczestnicy będą mogli zapoznać się również z ofertą programów cyfryzacji dla szkół. Sesje tematyczne poświęcone będą praktycznemu wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Jedna z sesji odbędzie się w Mobilnym Centrum Edukacyjnym FRSE – nowoczesnej ciężarówce edukacyjnej i przestrzeni dydaktycznej dla nauczycieli, których zapraszamy do świata wirtualnej nauki.

Dla wszystkich uczestników będzie dostępny punkt informacyjny Erasmus+, programu z którego w ciągu siedmiu lat skorzysta 4 mln osób w całej Europie oraz 125 tysięcy instytucji.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół i nauczycieli każdego szczebla edukacyjnego, przedstawicieli Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz koordynatorów ds. innowacji.

Rejestracja

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki

Edukacja w informatyce
Data: 2019-02-14, rozmiar: 2 MB
11 lutego 2019

Monitorowanie organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych,
w których organizowane jest kształcenie według indywidualnego programu i toku nauki

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 w publicznych szkołach podstawowych prowadzone jest monitorowanie „Organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki”.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów wytypowanych publicznych szkół podstawowych o wypełnienie zamieszczonych tam formularzy, dostępnych także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tekstowe wersje formularza ankiety dostępne są (w formacie .doc i .pdf) pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20182019

Ankiety będą widoczne na platformie SEO w terminie od 4 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

Załączniki

11 lutego 2019

List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół

8 lutego br. minister Anna Zalewska skierowała do nauczycieli i dyrektorów szkół list, w którym poinformowała o wprowadzanych podwyżkach oraz o działaniach MEN ukierunkowanych na podniesienie prestiżu tej grupy społecznej.

– Doceniając szczególną rolę i odpowiedzialność nauczycieli, Rząd RP podejmuje szereg działań w celu wzmocnienia prestiżu tego zawodu. W 2017 r., po 5-letnim okresie zamrożenia płac nauczycieli, dokonaliśmy waloryzacji Państwa wynagrodzeń. Od kwietnia 2018 r. sukcesywnie realizujemy rządowy plan podniesienia pensji nauczycieli. To jeden z priorytetów w zakresie polityki oświatowej państwa – podkreśliła minister edukacji.

W swoim liście szefowa MEN przypomniała o planowanych podwyżkach wynagrodzeń.

– We wrześniu br., po raz kolejny w tym roku, wzrosną Państwa pensje. W wyniku przyspieszenia podwyższania płac od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty będzie wyższe o 371 zł, nauczyciela kontraktowego o 381 zł, nauczyciela mianowanego o 432 zł i nauczyciela dyplomowanego o 508 zł (w stosunku do 31 marca 2018 r.). Tym samym pensje wzrosną o 16,1 proc. – zaznaczyła minister Anna Zalewska.

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/249

Załączniki

7 lutego 2019

Promocja kształcenia zawodowego – spotkanie organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji i Instytutem Badań Edukacyjnych, jest organizatorem spotkania na temat promocji kształcenia zawodowego, adresowanego do kuratorów, koordynatorów ds. kształcenia zawodowego oraz członków Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Spotkanie odbędzie się 19-20 lutego 2019 roku (wtorek, środa) w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym ZUS w Osuchowie, ul. Platerów 2.

Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje zostaną przesłane odrębnym pismem do 15 lutego 2019 roku.

30 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim

Zarządzenie w załączeniu.

Załączniki

Zarządzenie Nr 8/2019
Data: 2019-01-30, rozmiar: 2 MB