13 grudnia 2021

Rozliczenie finansowe Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 roku

W terminie do 15 stycznia 2022 r. organ prowadzący, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021r., zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji.

Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem (rozliczenie dotacji i przyczyny niewykorzystania dotacji), należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

UWAGA! Rozliczenie sporządzone na nieaktualnych formularzach nie zostanie przyjęte.

Do rozliczenia należy dołączyć potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Załączniki

przyczyny_niewykorzystania_dotacji_wsz_2021
Data: 2021-12-13, rozmiar: 12 KB
formularz_rozliczeniowy_dla_JST
Data: 2021-12-13, rozmiar: 53 KB