Kategoria: Wyprawka szkolna

22 czerwca 2018

Szacunkowe dane dotyczące programu “Wyprawka szkolna” w 2018 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2018r. „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” […]