Kategoria: Wyprawka szkolna

5 grudnia 2018

Rozliczenie dotacji na realizację programu Wyprawka szkolna w 2018 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego   Zgodnie z Harmonogramem realizacji programu, określonym w pkt VIII Uchwały Nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”, proszę o przedłożenie sprawozdania z realizacji programu, dotyczącego liczby uczniów objętych programem oraz wykorzystania […]

22 czerwca 2018

Szacunkowe dane dotyczące programu „Wyprawka szkolna” w 2018 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2018r. „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” […]