Kategoria: Wyprawka szkolna

11 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku

W terminie do 15 stycznia 2021 r. organ prowadzący, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020r., zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji. Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem (rozliczenie dotacji i przyczyny niewykorzystania dotacji), należy przesłać w […]

2 września 2020

NIEAKTUALNE: Weryfikacja danych – 2020 rok

Szczecin, dnia 01 września 2020r. WFK.3122.30.2020.BP Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego   Zgodnie z harmonogramem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 proszę o zebranie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem z terenu Państwa gminy. Powyższe […]

6 lipca 2020

Szacunkowe dane dotyczące rządowego programu w 2020 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020r., zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla […]

28 listopada 2019

Rozliczenie programu “Wyprawka szkolna” w 2019 roku

W terminie do 15 stycznia 2020 r. organ prowadzący, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu “Wyprawka szkolna”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji. Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem, należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, […]

27 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Weryfikacja danych 2019 r.

WFK.3122.23.2019.BP Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Zgodnie z harmonogramem Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 60/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku, proszę o zebranie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem z terenu Państwa gminy. Powyższe dane będą stanowić podstawę […]

5 grudnia 2018

Rozliczenie dotacji na realizację programu Wyprawka szkolna w 2018 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego   Zgodnie z Harmonogramem realizacji programu, określonym w pkt VIII Uchwały Nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”, proszę o przedłożenie sprawozdania z realizacji programu, dotyczącego liczby uczniów objętych programem oraz wykorzystania […]

22 czerwca 2018

Szacunkowe dane dotyczące programu „Wyprawka szkolna” w 2018 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2018r. „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” […]