20 grudnia 2022

Konkurs stypendialny Polish Scholarship Scheme dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata ogłosiło kolejną edycję konkursu Polish Scholarship Scheme o stypendia do zagranicznych szkół w Wielkiej Brytanii i w Austrii na lata 20232025. W konkursie brać mogą uczniowie klas drugich lub klas trzecich (w tym drugim wypadku urodzeni po 31.07.2006r.).

Aplikacje

Aplikacje można wysyłać do 9 stycznia 2023 r.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

To organizacja działająca w Polsce od wielu lat. Co roku poprzez swój program stypendialny wysyła uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych na dwuletnie stypendia do prestiżowych szkół prywatnych na całym świecie. Stypendia pokrywają do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia, a ich wysokość jest uzależniona od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. Ponadto dają one możliwość rozwijania swoich pasji oraz ułatwiają późniejszą rekrutację na wymarzone studia. Wśród licznych absolwentów Towarzystwa znajdują się naukowcy, pisarze, nauczyciele, działacze społeczni czy przedsiębiorcy.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o procesie rekrutacyjnym oraz wymaganiach można znaleźć na stronie internetowej organizatorów.