Kategoria: Stypendia i zasiłki szkolone

15 lutego 2021

Weryfikacja I transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2021 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy […]

15 lipca 2020

Weryfikacja II transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2020r.

Szczecin, dnia 14 lipca 2020r. WFK.3122.23.2020.JK Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2020 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 […]

7 lutego 2020

NIEAKTUALNE: Weryfikacja I transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2020r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2020 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy […]

12 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Weryfikacja II transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2019r.

WFK.3122.21.2019.JK Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2019 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli […]

19 lipca 2019

Liczba uczniów, którym przyznano stypendia szkolne w 2018r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że od 26 marca 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 marca 2019 roku w […]

2 lipca 2019

Sprawozdanie I-VI 2019r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Na podstawie § 4 ust. 4 umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2019 roku, proszę o przekazanie informacji dotyczącej liczby uczniów, objętych pomocą w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca […]

15 lutego 2019

Weryfikacja I transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2019

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2019 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy […]

20 grudnia 2018

NIEAKTUALNE: Rozliczenie dotacji na Stypendia i zasiłki szkolne w 2018r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z koniecznością rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego na dofinasowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce: Organy prowadzące / Programy rządowe / Stypendia i zasiłki szkolne / Rozliczenie dotacji na Stypendia i zasiłki […]