Kategoria: Stypendia i zasiłki szkolone

15 lutego 2019

Weryfikacja I transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2019

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2019 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy […]

20 grudnia 2018

NIEAKTUALNE: Rozliczenie dotacji na Stypendia i zasiłki szkolne w 2018r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z koniecznością rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego na dofinasowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce: Organy prowadzące / Programy rządowe / Stypendia i zasiłki szkolne / Rozliczenie dotacji na Stypendia i zasiłki […]

20 sierpnia 2018

Weryfikacja II transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2018

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2018 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy […]