28 listopada 2019

Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki

Załączniki

Zarządzenie ZKO nr 69/2019
Data: 2019-11-28, rozmiar: 150 KB
Procedura oceny pracy
Data: 2019-11-28, rozmiar: 2 MB
Zał. 1 - wniosek
Data: 2019-11-28, rozmiar: 17 KB
Zał. 2 - przystąpienie do dokonania oceny pracy
Data: 2019-11-28, rozmiar: 70 KB
Zał. 4 - opinia RSZ RP ZZ
Data: 2019-11-28, rozmiar: 71 KB
Zał. 5 - arkusz samooceny pracy dyrektora
Data: 2019-11-28, rozmiar: 22 KB
Zał. 6 - arkusz oceny pracy dyrektora
Data: 2019-11-28, rozmiar: 22 KB
Zał. 7 - porozumienie z organem prowadzącym
Data: 2019-11-28, rozmiar: 75 KB
Zał. 8 - projekt oceny pracy
Data: 2019-11-28, rozmiar: 214 KB
Zał. 9 - zapoznanie sie z projektem oceny pracy
Data: 2019-11-28, rozmiar: 70 KB
Zał. 10 - karta oceny pracy
Data: 2019-11-28, rozmiar: 214 KB