5 listopada 2019

Kurs e-learningowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 299) prowadzi działalność prewencyjną na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, która obejmuje nm.in. upowszechnienie wśród rolników i członków ich rodzin wiedzy o zagrożeniach występujących w środowisku pracy i życia rolnika. Szczególną grupą adresatów działań prewencyjnych są dzieci z terenów wiejskich, mieszkające i przebywające w gospodarstwie, gdzie mogą być narażone na niebezpieczeństwa. Z tą myślą powstał kurs
e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

KURS

 

Załączniki