Kategoria: Bezpieczeństwo

29 kwietnia 2019

Badanie ankietowe w szkołach na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystępują w kwietniu 2019 r. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych. Badaniem zostaną objęci uczniowie urodzeni w 2001 r. i 2003 r. w  wylosowanych szkołach. Załączniki Pismo do kuratorów oświaty w związku z […]

19 grudnia 2018

Profilaktyczno-edukacyjna aplikacja do pracy z młodzieżą – „Znajdziesz mnie?”

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej interaktywnej aplikacji profilaktyczno-edukacyjnej na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne „Znajdziesz mnie?” opracowanej przez Fundację Poza Schematami. Celem aplikacji jest rozwijanie wiedzy i umiejętności, które chronią młodzież przed popadaniem w zachowania ryzykowne związane z piciem alkoholu. Aplikacja powstała z myślą o młodych ludziach w wieku od 14 do 17 lat. Skierowana […]

10 grudnia 2018

„Alert RCB” – system ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji w dniu 24 września 2018 podpisał porozumienie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie współpracy w celu podnoszenia świadomości wśród dzieci i młodzieży o funkcjonowaniu systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB”. Podjęta inicjatywa ma charakter edukacyjny, na stronie www.ore.edu.pl są dostępne scenariusze zajęć z uczniami dotyczące „Alertu […]

6 grudnia 2018

Ogólnopolska Akcja „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach – Niepełnosprawni w ruchu drogowym”

Poniżej znajduje się link dotyczący Ogólnopolskiej Akcji ”Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach ”– ”Niepełnosprawni w ruchu drogowym”. FILM Film ten ma na celu, zwrócenie szczególnej uwagi na problemy związane poruszaniem się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ruchu drogowym. Obecnie wiele instytucji zapewnia możliwość uczestniczenia w ruchu drogowym osobom niepełnosprawnym, poprzez przeznaczanie środków na […]