Kategoria: Bezpieczeństwo

21 stycznia 2021

„Loguj się z głową” – program profilaktyki uniwersalnej rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, placówek, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa zachodniopomorskiego! Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje do upowszechnienia w szkołach i placówkach oświatowych program profilaktyki uniwersalnej „Loguj się z głową”, który powstał z inspiracji i współpracy  Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia. Program edukacyjny „Loguj się z głową” został opracowany przez Fundację Poza Schemata w ramach realizacji […]

21 stycznia 2021

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, placówek, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa zachodniopomorskiego! Odpowiadając na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, Minister Edukacji Narodowej w 2020 r. zlecił Fundacji Drabina Rozwoju realizację zadania publicznego stworzenie poradni on-line z zakresu ochrony […]

19 stycznia 2021

Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi – scenariusze zajęć

Szanowni Państwo nauczyciele i pedagodzy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, zjawisko handlu ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka, którego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu wskazanych w kodeksie karnym metod i środków. Jest zbrodnią naruszającą niezbywalne prawo każdego człowieka do godności zagwarantowanej przez […]

18 września 2020

Konkursy w ramach projektu KOLEJOWE ABC

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza uczniów do wzięcia udziału  w ogólnopolskim projekcie pn.”Kampania Kolejowe ABC”. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Projekt został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje  można znaleźć na stronie: www.kolejoweabc.pl

14 września 2020

„Droga z klasą” – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, Sekretariatu Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do 30 listopada 2020 r. MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k z siedzibą w Warszawie, realizuje usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu ogólnopolskich szkoleń dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegółowe informacje nt. projektu oraz szkoleń dostępne są […]

11 września 2020

„Bezpieczni w czasie epidemii” – projekt NFZ

Cykl filmów edukacyjnych „Bezpieczni w czasie epidemii” przygotowany został pod patronatem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Załączamy link do filmu zapowiadającego cykl oraz linki do opublikowanych odcinków: Wiedza oparta na faktach Higiena i bezpieczeństwo Jak korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)? Zaplanowano publikację kolejnych odcinków: Jak korzystać z opieki ambulatoryjnej (AOS)? Jak […]

31 sierpnia 2020

Kurs e-lerningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od prawie 30 lat popularyzuje wśród rolników i ich rodzin wiedzę na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Adresatami wielu działań prewencyjnych są właśnie dzieci rolników. Z myślą o nich przygotowano kurs e-lerningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, narzędzie pomocne do wykształcenia u dzieci właściwych zachowań podczas przebywania w […]

10 marca 2020

Materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki narkomanii do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego! Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych jest jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży z Ministrem Spraw […]

3 marca 2020

NIEAKTUALNE: Wojewódzkie Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Szanowni Państwo, Wojewódzki Komitet Organizacyjny Turniejów BRD informuje o organizowanych przez siebie Finałów Wojewódzkich Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w 2020 r. Zwycięzcy poszczególnych Finałów kwalifikują się do Finału Ogólnopolskiego. Załączniki Terminarz Finałów Wojewódzkich BRD Data: 2020-03-03, rozmiar: 16 KB

5 lutego 2020

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – ośrodki opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Z uwagi na konieczność zwiększenia działań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło współpracę z Ministerstwem Zdrowia w celu opracowania modelowych rozwiązań.