11 września 2019

Badanie ankietowe w szkołach w ramach Europejskiego programu badań ankietowych nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych

We wrześniu Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystępują będą kontynuować w szkołach Europejski program badań ankietowych nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież. Badanie obejmie dwie grupy uczniów: urodzonych w 2001 r. i w 2003 r.

Uprzejmie prosimy o wsparcie realizacji badań w Państwa szkołach.