29 kwietnia 2019

NIEAKTUALNE: Badanie ankietowe w szkołach na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystępują w kwietniu 2019 r. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych. Badaniem zostaną objęci uczniowie urodzeni w 2001 r. i 2003 r. w  wylosowanych szkołach.

Załączniki