8 czerwca 2020

Bezpieczne wakacje 2020 – pakiet informacyjny

W załączniku znajdują się poniższe dokumenty:

 1. Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży – Lato 2020 (prezentacja)
 2. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży
 3. Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego
 4. Informacje dla dyrektorów szkół i placówek
 5. Informacje dla dzieci i młodzieży
 6. Informacje dla rodziców
 7. Instrukcja rejestracji wypoczynku przez organizatora
 8. Informacje praktyczne dla organizatorów dotyczące wypełniania formularza zgłoszenia
 9. WZÓR – Informacja o zamianie okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku
 10. Obowiązek organizatorów wypoczynku zasięgnięcia informacji z KRK i RSPTS
 11. Prezentacja WOPR
 12. Pismo MSWiA do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego
 13. Zasady bezpieczeństwa oraz pomoc w nagłych wypadkach u dzieci – prezentacja
 14. Ważne telefony i instytucje
 15. Linki do informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
 16. Pytania i odpowiedzi MEN – link do strony internetowej
 17. Linki do ważnych stron internetowych
 18. „Bezpieczne wakacje 2020” – zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego dla organów administracji rządowej w województwie i samorządu terytorialnego w sprawie organizacji działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wakacji w 2020 r. w województwie zachodniopomorskim.
 19. Bezpieczny pobyt za granicą

Załączniki

1
Data: 2020-06-08, rozmiar: 1 MB
2
Data: 2020-06-08, rozmiar: 141 KB
3
Data: 2020-06-08, rozmiar: 434 KB
4
Data: 2020-06-08, rozmiar: 515 KB
5
Data: 2020-06-08, rozmiar: 770 KB
6
Data: 2020-06-08, rozmiar: 647 KB
7
Data: 2020-06-08, rozmiar: 2 MB
8
Data: 2020-06-08, rozmiar: 439 KB
9
Data: 2020-06-08, rozmiar: 423 KB
10
Data: 2020-06-08, rozmiar: 396 KB
11
Data: 2020-06-08, rozmiar: 2 MB
12
Data: 2020-06-08, rozmiar: 604 KB
13
Data: 2020-06-08, rozmiar: 2 MB
14
Data: 2020-06-08, rozmiar: 554 KB
15
Data: 2020-06-08, rozmiar: 13 KB
16
Data: 2020-06-08, rozmiar: 13 KB
17
Data: 2020-06-08, rozmiar: 15 KB
18
Data: 2020-06-17, rozmiar: 5 MB
19
Data: 2020-06-25, rozmiar: 320 KB