8 czerwca 2020

Szkolenie on-line dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2020

Szanowni Państwo
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
województwa zachodniopomorskiego!

Zachodniopomorski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zaprasza do udziału w szkoleniu on-line, nt. zasad organizowania bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Szkolenie odbędzie się 19 czerwca 2020 roku, o godzinie 11:00, za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Program spotkania:

  1. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży: przedstawiciel WSSE.
  2. Procedury i wyjaśnienia dot. Konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego: przedstawiciel WFK KO w Szczecinie.
  3. Rejestracja zgłoszenia w bazie wypoczynku: przedstawiciele WWEAS KO w Szczecinie.
  4. Bezpieczeństwo nad wodą: przedstawiciel WOPR O/Szczecin.
  5. Sesja pytań i odpowiedzi.

Rejestracja udziału:

W szkoleniu może wziąć udział 50 osób. Żeby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się na stronie wydarzenia. Następnie w dniu i o godzinie rozpoczęcia (tj. 19 czerwca, 11:00) należy wejść do pokoju konferencji, za pomocą linka.

W przypadku pytań oraz problemów technicznych zapraszamy do kontaktu: Emilia Gwizd egwizd@kuratorium.szczecin.pl, tel. 914427536