Kategoria: Kształcenie uczniów przyjeżdżających z zagranicy

30 marca 2022

Webinarium „Od uchodźctwa do integracji lub adaptacji w polskim systemie edukacji – apteczka pierwszej pomocy dla dyrektora”

29 marca br. odbyło się webinarium dla dyrektorów z publicznych szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących pn. „Od uchodźctwa do integracji lub adaptacji w polskim systemie edukacji – apteczka pierwszej pomocy dla dyrektora”. Załączniki Edyta Borysiak – prezentacja Data: 2022-03-31, rozmiar: 2 MB Wiktoria Robota – prezentacja Data: 2022-03-31, rozmiar: 345 KB Pobierz wszystkie pliki

24 marca 2022

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN

Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки Załączniki Wniosek o wydanie orzeczenia – wersja w języku ukraińskim Data: 2022-03-24, rozmiar: 19 KB Wniosek o wydanie orzeczenia – wersja w języku rosyjskim Data: 2022-03-24, rozmiar: 20 KB Wniosek o wydanie orzeczenia – wersja w języku polskim Data: 2022-03-24, rozmiar: […]

14 marca 2022

List Ministra Edukacji i Nauki do dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty, samorządowców, rodziców i uczniów

W piątek, 11 marca br. minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wystosował list do dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty, samorządowców, rodziców i uczniów w związku z wojną na terytorium Ukrainy i przyjmowaniem uczniów ukraińskich do polskich szkół. Załączniki List_Ministra_Edukacji_i_Nauki_dotyczący_sytuacji_w_Ukrainie Data: 2022-03-14, rozmiar: 307 KB

22 marca 2022

Bezpłatne szkolenie online pn. „Podstawy języka polskiego dla rodziców uczniów uczęszczających do polskich szkół, będących obywatelami Ukrainy”

Instytut Kształcenia Eko-Tur, placówka akredytowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, organizuje bezpłatne szkolenie pn. „Podstawy języka polskiego dla rodziców uczniów uczęszczających do polskich szkół, będących obywatelami Ukrainy”. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i środy w godzinach 18.00-19.30. Szczegóły wydarzenia Kurs adresowany jest  rodziców ukraińskich uczniów, którzy uczęszczają do polskich szkół. Udział w webinariach pozwoli poznać […]

22 marca 2022

Konferencja online dla przedstawicieli organów prowadzących – materiały pokonferencyjne

21 marca br. odbyła się konferencja online dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły z naszego regionu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zachodniopomorską Kurator Oświaty w związku z sytuacją dotyczącą zgłaszania do publicznych placówek i szkół dzieci uchodźców z Ukrainy. Załączniki Prezentacja (część I) Data: 2022-03-22, rozmiar: 3 MB Prezentacja (część II) Data: 2022-03-22, rozmiar: 320 KB Pobierz […]

22 marca 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

15 marca 2022

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy – wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia. Formularz zgłoszeniowy  Na stronie […]

11 marca 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

10 marca 2022

Większa liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i w oddziałach I-III szkoły podstawowej – rozporządzenie podpisane

W roku szkolnym 2021/2022 będzie można zwiększyć liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Rozwiązania te są podyktowane szybkim włączeniem dzieci z Ukrainy do polskiego sytemu oświaty, szczególnie w sytuacji kiedy nie można utworzyć dla nich oddziału przygotowawczego. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

28 lutego 2022

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. Załączniki ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ Data: 2022-02-28, rozmiar: 204 KB Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – wersja w języku polskim Data: 2022-02-28, rozmiar: 233 KB Pobierz wszystkie pliki

28 lutego 2022

#SolidarniZUkrainą – pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z Ukrainy

W tym trudnym okresie pełnym lęku, złości i bezradności solidaryzujemy się ze społecznością uczniowską z Ukrainy i ich Rodzinami. Przed nami wiele ciężkich chwil. Pamiętajcie, że możecie liczyć na wsparcie i wszelką pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznych, których wykaz zamieszczamy w załączniku. Załączniki Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych Data: 2022-03-01, rozmiar: 14 KB

28 lutego 2022

Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Załączniki Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych Data: 2022-02-28, rozmiar: 162 KB

25 lutego 2022

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

25 lutego br. Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. Załączniki Zasady przyjmowania dzieci z zagranicy​ – informacja MEiN Data: 2022-02-25, rozmiar: 21 KB