6 września 2022

List Ministra Edukacji i Nauki w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował list do nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Poinformował w nim o rozwiązaniach systemowych dotyczących kształcenia, opieki i wychowania uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r.

Szef MEiN przypomniał, że uczniowie z Ukrainy są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką i nauczaniem na takich samych zasadach jak polscy uczniowie. Minister Edukacji i Nauki przybliżył w swoim liście zarówno rozwiązania systemowe, które zostały wprowadzone w ubiegłym roku szkolnym, jak również te obowiązujące od 1 września 2022 r. Są wśród nich m.in.: zmiany w przydziale godzin ponadwymiarowych, możliwość tworzenia oddziałów przygotowawczych w szkołach sportowych czy możliwość dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.

Minister Edukacji i Nauki zachęcił również do zapoznania się z informacjami o ukraińskim systemie edukacji i treściami znajdującymi się w programach nauczania na poszczególnych etapach edukacji. Podkreślił jednocześnie, że wsparcie uczniów ukraińskich nie powinno zakłócać funkcjonowania polskiego systemu oświaty.

Załączniki

List_Ministra_dot_edukacji_dzieci_z_Ukrainy
Data: 2022-09-06, rozmiar: 620 KB