16 marca 2022

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek na terenie województwa zachodniopomorskiego

Zachodniopomorska Kurator Oświaty, działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), opiniuje arkusze organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek w zakresie ich zgodności z przepisami prawa, przedstawione przez organy prowadzące przedszkola, szkoły i placówki przed ich zatwierdzeniem.

W załączniku znajdują się zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Załączniki