20 maja 2020

Przesyłanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zmian (tzw. aneksów) do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo
Marszałek województwa zachodniopomorskiego,
Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola, województwa zachodniopomorskiego!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że organy prowadzące przesyłają Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty elektroniczne wersje zmian (tzw. aneksów) do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół, placówek (w formatach word, excel, pdf) wraz z załącznikami.

Nie przesyłają już wersji papierowej zmian (tzw. aneksów) do arkuszy organizacji.

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września:

 • przedmiotowa opinia organu nadzoru pedagogicznego wydawana jest w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian;

 • organ prowadzący zatwierdza zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

Przedłożone do zaopiniowania zmiany do zatwierdzonych arkuszy organizacji powinny zawierać następujące informacje:

 • wprowadzone zmiany i ich przyczyny,

 • czas zmiany (od kiedy do kiedy?)

 • stan zatwierdzony przed zmianami i proponowany po zmianach (liczba godzin oraz nauczyciel je realizujący).

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji po dniu 30 września, organ prowadzący zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

Organy prowadzące z terenu powiatów:  

 • choszczeńskiego,
 • gryfińskiego,
 • myśliborskiego,
 • polickiego,
 • pyrzyckiego,
 • stargardzkiego,
 • miasta Szczecina

prześlą aneksy do arkuszy na adres: arkuszeszczecin@kuratorium.szczecin.pl

Organy prowadzące z terenu powiatów:

 • białogardzkiego,
 • kołobrzeskiego,
 • koszalińskiego,
 • sławieńskiego,
 • szczecineckiego,
 • świdwińskiego,
 • miasta Koszalin

prześlą aneksy do arkuszy na adres: arkuszekoszalin@kuratorium.szczecin.pl

Organy prowadzące z terenu powiatów:

 • wałeckiego,
 • drawskiego

prześlą  aneksy do arkuszy na adres: arkuszewalcz@kuratorium.szczecin.pl

Organy prowadzące z terenu powiatów:

 • goleniowskiego,
 • gryfickiego,
 • kamieńskiego,
 • łobeskiego,
 • miasta Świnoujście

prześlą aneksy do arkuszy na adres: arkuszenowogard@kuratorium.szczecin.pl

 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza