16 marca 2022

Terminy opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023

Poniżej znajdują się informacje dotyczące terminów opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023.

Lp.

Organ

Terminy

Podstawa prawna

1.

Dyrektor przedszkola/szkoły/placówki przekazuje arkusz:

  • do związków zawodowych, a po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe do organu prowadzącego
 

do 21 kwietnia

§ 17 ust. 7

2.

Zakładowa organizacja związkowa:

  • otrzymuje arkusz organizacji; wydaje opinię w formie pisemnej w terminie 10 dni roboczych
 

do 19 kwietnia

§ 17 ust. 8

3.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

  • otrzymuje arkusz organizacji; wydaje opinię w terminie 10 dni roboczych
 

od 21 kwietnia do 20 maja

§ 17 ust. 10

4.

Organ prowadzący:

  • zatwierdza arkusz organizacji
do 29 maja (organ prowadzący informuje ZKO o zatwierdzeniu arkusza w terminie 7 dni od zatwierdzenia) § 17 ust. 9

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502 ze zm.).