27 marca 2023

Komunikat w sprawie przesyłania i opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2023/2024

W związku z przejściem Kuratorium Oświaty w Szczecinie na system elektronicznego zarządzania dokumentami informujemy, że organy prowadzące przesyłają Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty arkusze organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek celem uzyskania wymaganej opinii organu nadzoru pedagogicznego w czytelnej i nieedytowalnej elektronicznej wersji arkusza organizacji wraz z niezbędnymi załącznikami wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /tnix8r997x/SkrytkaESP.

Powyższe – odpowiednio – dotyczy zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji (aneksów).

Procedura opiniowania