11 lutego 2019

Konkurs Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na „Kartkę Wielkanocną”

Zachodniopomorski Kurator Oświaty ogłasza konkurs na „Kartkę Wielkanocną”.  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu celem jest zaprezentowanie przez dzieci pomysłów i talentów plastycznych poprzez stworzenie pracy graficznej o tematyce wielkanocnej za pomocą dowolnego programu graficznego.

Pracę należy przesłać w formacie JPG lub PNG na adres: konkurs@kuratorium.szczecin.pl do dnia 15 marca 2019 r. Decyduje data fizycznego wpływu pracy do Kuratorium Oświaty.

Najciekawsze prace zostaną wydane  w formie kartek świątecznych, które będą rozsyłane do ministerstwa, administracji rządowej, parlamentarzystów, administracji samorządowej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów.

W załączniku znajdują się: Regulamin konkursu, Karta zgłoszenia wraz z Oświadczeniem.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2019-02-11, rozmiar: 16 KB
Karta zgłoszenia oraz Oświadczenie
Data: 2019-02-11, rozmiar: 18 KB