18 marca 2019

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Staś Moniuszko – też był dzieckiem”

W załączniku publikujemy listę uczestników zakwalifikowanych do wojewódzkiego etapu Konkursu plastycznego pt. „Staś Moniuszko – też był dzieckiem” dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych woj. zachodniopomorskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Akademię Sztuki w Szczecinie w ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego 2019.

Komisja konkursowa przeanalizowała 115 prac plastycznych nadesłanych – po przeprowadzeniu I etapu konkursu (szkolnego) – z 43 szkół podstawowych, w tym z klas I – 42 prace, z klas II – 40 prac i klas III – 33 prace.

Na II etapie (rejonowym), w wyniku komisyjnej oceny prac wg kryteriów wynikających
z regulaminu konkursu, dokonano kwalifikacji uczestników do III etapu (wojewódzkiego) konkursu. Ostatecznie zakwalifikowano 32 autorów najciekawszych prac.

W załączniku znajduje się lista uczestników zakwalifikowanych do III etapu.

Załączniki

Lista uczestników zakwalifikowanych do III etapu
Data: 2019-03-18, rozmiar: 15 KB