2 października 2018

Konkurs „Tylko we Lwowie…” Historia Kresów Wschodnich w pierwszej połowie XX wieku

Zapraszamy uczniów szkół średnich województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w konkursie pt. „Tylko we Lwowie…” Historia Kresów Wschodnich w pierwszej połowie XX wieku. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Zachodniopomorski Pan Tomasz Hinc oraz  Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Celem konkursu jest ukazanie roli, jaką Kresy Wschodnie odegrały w dziejach Polski w pierwszej połowie XX wieku oraz popularyzacja poglądu głoszącego, że historia, tradycje, dorobek kulturowy i materialny Kresowiaków stanowią ważny element tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego. Konkurs jest wydarzeniem realizowanym w ramach projektu własnego Wojewody Zachodniopomorskiego „Niepodległa 2018 – Pomorze Zachodnie Powojenna Ojczyzna Kresowiaków”, który stanowi priorytet 2 schemat 2 C Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2021.

Etap szkolny konkursu odbędzie się 16 listopada 2018 roku o godz. 10.00, natomiast finał wojewódzki 30 listopada 2018 roku w Szczecinie.

Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego (np. tablety) dla co najmniej 10 laureatów konkursu (ich liczba może ulec zwiększeniu). Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 14 grudnia 2018 roku w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Załączniki

zalacznik nr 1 Regulamin konkursu
Data: 2018-10-02, rozmiar: 27 KB
zalacznik nr 2 Zagadnienia
Data: 2018-10-02, rozmiar: 17 KB
zalacznik nr 3 Bibliografia
Data: 2018-10-02, rozmiar: 18 KB
zalacznik nr 4 Formularz zgloszeniowy
Data: 2018-10-02, rozmiar: 13 KB
zalacznik nr 5 Oswiadczenie rodzicow
Data: 2018-10-02, rozmiar: 48 KB
zalacznik nr 6 Wzor protokolu
Data: 2018-10-02, rozmiar: 38 KB