25 maja 2018

„Irena Sendlerowa oczami dziecka” – rozstrzygnięcie konkursu

25 maja br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyły się obrady Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia laureatów konkursu Irena Sendlerowa oczami dziecka”.

Do 21 maja, do Kuratorium Oświaty w Szczecinie, wpłynęło łącznie 1204 prac konkursowych

Komisja Konkursowa w składzie:

 • Magdalena Zarębska – Kulesza – Zachodniopomorski Kurator Oświaty,
 • Elżbieta Kintop – starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 • Iwona Matyjanowska – starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 • Agata Witkowska – Wydział Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie,

wyłoniła zwycięzców konkursu.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów (kolejność alfabetyczna):

 • Bartwanowicz Marcel, Przedszkole Publiczne nr 66 w Szczecinie,
 • Ewert – Krzemińska Zofia, Przedszkole Publiczne nr 66 w Szczecinie,
 • Jajus Michalina, Przedszkole Publiczne „Leśna Kraina” w Człopie,
 • Kusio Szymon, Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczecinie,
 • Mikulska Zuzanna, Przedszkole Publiczne nr 35 w Szczecinie,
 • Mostowicz Oliwia, Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie,
 • Otremba Julia, Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie,
 • Śpiewak Pola, Przedszkole Publiczne w SP im. Jana Pawła II w Korytowie,
 • Włodarczyk Wiktoria, Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH w Szczecinie,
 • Zagórska Nela, Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczecinie,
 • Zwoliński Arkadiusz, Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie.

Poszczególne miejsca zostaną ogłoszone podczas gali wręczenia nagród, która odbędzie się 4 czerwca br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, o godzinie 11:00.