22 maja 2023

Informacje dla organizatorów wypoczynku – materiały

18 maja 2023 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Szczecinie odbyło się szkolenie dla organizatorów na temat zasad bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, w którym udział wzięło ponad 170 osób. Przekazujemy Państwu materiały – zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Poruszane zagadnienia 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie omówili zasady organizowania bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
Mówiono przede wszystkim o:
 
✅ aspektach prawnych organizacji wypoczynku,
✅bezpieczeństwie i higienie podczas wypoczynku,
✅odpowiedzialności cywilnej kadry wypoczynku,
✅bezpieczeństwie podróży i ruchu drogowego,
✅bezpieczeństwie na obszarach wodnych,
✅zgłoszeniach wypoczynku do bazy Ministerstwo Edukacji i Nauki.