8 czerwca 2018

Zgłaszanie wycieczek zagranicznych uczniów do Kuratorium Oświaty

Podstawa prawna:

Z dniem 2 czerwca 2018 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) – (załącznik nr 1).

Zgodnie z jego treścią:

  1. Dyrektor szkoły/placówki jest obowiązany poinformować Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o organizowaniu wycieczki za granicą poprzez przekazanie Karty Wycieczki – (załącznik nr 2).
  2. Informację o organizowaniu wycieczki zagranicznej należy złożyć co najmniej 3 dni przed planowanym wyjazdem.
  3. Informację o organizowanej wycieczce zagranicznej należy składać w siedzibie:
    Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin lub
    Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie ul. Gen. Andersa 34, 75-626 Koszalin
    –  w zależności od siedziby szkoły lub placówki.

Załączniki

Rozporządzenie MEN
Data: 2018-06-08, rozmiar: 9 KB
Wzór - karta wycieczki
Data: 2018-06-08, rozmiar: 156 KB