8 lutego 2024

NIEAKTUALNE: Wiosenna edycja programu mikrograntów „Generacja V4” – mobilność młodzieży

Pilne: rejestracja do 24.02.2024r., a składanie wniosków do 15.03.2024r.! Program mikrograntów „Generacja V4” w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego wspiera krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat.

Cel programu

Celem programu grantowego jest promowanie wartości demokratycznych, aktywności obywatelskich i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi. Formalnym wnioskodawcą mogą być szkoły, kluby spędzania wolnego czasu, stowarzyszenia i młodzieżowe organizacje.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 euro, które należy wykorzystać na pokrycie wszelkiego rodzaju kosztów bezpośrednio związanych z projektem np. zakwaterowanie, podróż, opłaty wejściowe, honoraria itp.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.