Kategoria: Aktualne nabory wniosków

30 grudnia 2019

Konkurs grantowy „Lokalne Ośrodki Wspierania Edukacji”

Już w styczniu 2020 roku rusza nabór do konkursu grantowego „Lokalnych Ośrodków Wspierania Edukacji” (LOWE), do którego mogą zgłaszać się szkoły z całej Polski. Celem LOWE jest utworzenie oferty uczenia się dla dorosłych. Szkoły, w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi mogą stworzyć ofertę edukacyjną „szytą na miarę” danej społeczności lokalnej. Podstawowe […]

2 kwietnia 2019

NIEAKTUALNE: Zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo! Firma 4 System Polska sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje na terenie  województwa zachodniopomorskiego projekt dla samorządów, które chcą otrzymać darmową pomoc w zakresie: Opracowania lokalnych planów rozwoju oświaty, będących odpowiedzią na ustawowy wymóg dostosowania działalności placówek zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, Aplikowania o […]