Kategoria: Aktualne nabory wniosków

18 września 2023

Program „Szkolny EkoOgród”

Szkolny EkoOgród to program, którego budżet programu wynosi 1 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys. zł. Przedszkola i szkoły podstawowe z naszego województwa mogą w nim otrzymać dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych na powstanie przy placówkach całorocznych ogrodów edukacyjnych/dydaktycznych.

18 września 2023

Program „Fundusz Ekologii”

Fundusz Ekologii to program, którego celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, mającej na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Naborem objęte są zadania realizowane wyłącznie […]

7 marca 2023

Mobilne Laboratoria Przyszłości – warsztaty w Twojej szkole

Dyrektorze, skorzystaj: z oferty Mobilnych Laboratoriów Przyszłości i stwórz nauczycielom oraz uczniom swojej szkoły możliwość udziału w innowacyjnych warsztatach edukacyjnych. Co można zyskać? Mobilne Laboratoria przyjadą do Twojej szkoły, a ich edukatorzy zaprezentują wykorzystanie technologii w codziennej praktyce podczas praktycznych warsztatów z zakresu TIK na ciekawe tematy: Druk 3D, Jak widzi komputer? Mikrokontolery, gogle VR, LEGO […]

7 marca 2023

Olimpia – fundusze na hale sportowe i boiska

Samorządy terytorialne mogą uzyskać 70% dofinansowania na budowę: przyszkolnych hal sportowych, boisk wraz z zadaszeniem, zadaszenia na istniejącym boisku, w ramach Programu Olimpia – budowa przyszkolnych hal sportowych.   Nabór Realizacja inwestycji może przyczynić się do poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego. Najbliższy nabór: do 14.04.2023 r. Na program przeznaczono 2 000 000 […]

7 marca 2023

Środki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na Ekopracownie

Dyrektorze, Nauczycielu, możesz: stworzyć i wyposażyć w swojej szkole nowoczesną pracownię przyrodniczą lub dotyczącą źródeł odnawialnych, prowadzić innowacyjne lekcje dla uczniów przy wykorzystaniu najnowszego sprzętu i urządzeń, wykonywać kreatywne doświadczenia wraz z uczniami, wzbogacić proces nauczania przedmiotów takich jak przyroda, biologia, chemia, fizyka czy matematyka, budować postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzież Twojej szkoły. Stwórz […]

7 marca 2023

Środki na Branżowe Centra Umiejętności przy szkołach kształcących w zawodach i CKZ

Dyrektorze, możesz: zbudować lub rozbudować w Swojej szkole innowacyjne centrum kształcące wysoko wyspecjalizowanych zawodowców, uzyskać dofinansowanie na poziomie 100% inwestycji i kosztów funkcjonowania centrum, prowadzić najnowocześniejsze kursy zawodowe w skali kraju, zostać najbardziej nowoczesnym ośrodkiem kształcenia w danym zawodzie w Polsce. Jakie działania obejmuje program? Szkoły branżowe oraz Centra Kształcenia Zawodowego w ramach konkursu mogą […]

11 stycznia 2023

III edycja konkursu ” IMAGINE!” Aktywni młodzi obywatele na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI) i Inicjatywy Adriatycko-Jońskiej (AII)

Ogólnym celem inicjatywy jest podniesienie świadomości uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 14-19 lat z krajów CEI i AII na temat Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, czyli programu działań na rzecz ludzi, planety i dobrobytu, i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz zastanowienie się nad wkładem, jaki mogliby wnieść w jej realizację na poziomie lokalnym. […]

3 stycznia 2023

Ogólnopolski konkurs grantowy na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) – Agenda ONZ zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz organizacje działające w środowisku szkolnym do udziału w konkursie grantowym na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej. Wsparcie finansowe W ramach konkursu wnioskodawca może uzyskać środki finansowe w maksymalnej wysokości 9 000,00 zł. Wkład własny […]

21 października 2021

Konkurs grantowy Ośrodka Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym, skierowanym do nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. (https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/wsparcie-nauczycieli-kno/ ). Środki uzyskane w ramach grantu należy przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli, dodatkowo będzie możliwość zrealizowania działań związanych ze szkoleniem kadry placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz doposażeniem w sprzęt. Wniosek […]

12 marca 2021

EKOczynni – nabór projektów w konkursie dla szkół ponadpodstawowych

Ruszył nabór projektów w konkursie edukacji ekologicznej EKOczynni. W ramach przedsięwzięcia szkoły mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości aż do 50 tys. zł na realizację własnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Organizatorem programu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, a patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki. Informacje o projekcie Program edukacyjno-ekologiczny EKOczynni jest skierowany […]

10 marca 2021

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi nabory wniosków grantowych do projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących edukację zdalną w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. […]

28 grudnia 2020

Otwarty konkurs ofert Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów. Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej.

5 października 2020

Uniwersytet Dzieci w Klasie zaprasza do kolejnej edycji projektów edukacyjnych

Jak wpaść na świetny pomysł? Ile kalorii jest w diecie sportowca? Czym jest wirtualna rzeczywistość? To tylko kilka pytań, na które odpowiedzi poznają uczniowie szkół podstawowych, podczas realizacji projektów edukacyjnych Fundacji Uniwersytet Dzieci. Bezpłatne projekty edukacyjne dla nauczycieli to cykle 8 lekcji, skupionych wokół jednego tematu, które pozwalają klasie pełniej zrozumieć wybrane zagadnienie. Oprócz ciekawych […]

19 marca 2020

NIEAKTUALNE: Turnusy terapeutyczne – w ramach Turnusów Uśmiechu

ING Dzieciom prowadzi obecnie konkurs w ramach Turnusów Uśmiechu, w ramach których można zorganizować turnusy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym. O dofinansowanie turnusów dla grup maksymalne 50 osobowych mogą ubiegać się placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe prowadzące codzienne zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Szczegółowe informacje dostępne są na […]