3 stycznia 2023

Ogólnopolski konkurs grantowy na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) – Agenda ONZ zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz organizacje działające w środowisku szkolnym do udziału w konkursie grantowym na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej.

Wsparcie finansowe

W ramach konkursu wnioskodawca może uzyskać środki finansowe w maksymalnej wysokości 9 000,00 zł. Wkład własny nie jest wymagany. Konkurs jest finansowany przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o konkursie oraz kryteria naboru dostępne są na stronie internetowej IOM

W celu otrzymania dokumentów konkursowych (budżet, formularz wniosku online lub dokument word, Conformity Form – deklaracja), należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: aszlezinger@iom.int z tytułem maila: KONKURS GRANTOWY.

Termin

Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2023 r.