21 października 2021

Konkurs grantowy Ośrodka Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym, skierowanym do nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. (https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/wsparcie-nauczycieli-kno/ ).

Środki uzyskane w ramach grantu należy przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli, dodatkowo będzie możliwość zrealizowania działań związanych ze szkoleniem kadry placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz doposażeniem w sprzęt.

Wniosek o grant należy złożyć przez elektroniczny generator wniosków Witkac.pl  :https://www.witkac.pl/Account/Login#/Contest/View/18137

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i procedury niezbędne do złożenia wniosku grantowego dostępne są na stronie projektu, w zakładce:

https://www.ore.edu.pl/2021/10/otwarty-konkurs-grantowy-dokumentacja-faza-2/ .

Wnioski grantowe można składać do 30 listopada 2021 r.