28 maja 2020

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych w 2020 roku wsparciem finansowym w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół znajduje się w załączniku.

Załączniki

Wykaz
Data: 2020-05-28, rozmiar: 528 KB