23 listopada 2018

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2018 rok

W związku z § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U.2015.1667) oraz zgodnie z § 6 ust. 1 zawartej umowy, w terminie do 15 stycznia 2019r. organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, zobowiązany jest do przekazania sprawozdania z realizacji programu.

Sprawozdanie, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem, należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: efesner@kuratorium.szczecin.pl

Załączniki

Sprawozdanie
Data: 2018-11-23, rozmiar: 31 KB
Rozliczenie
Data: 2018-11-23, rozmiar: 14 KB