27 lipca 2023

Poznaj Polskę na sportowo” – edycja 2023. Ruszyły zapisy!

Ruszyły zapisy do kolejnej edycji „Poznaj Polskę na sportowo”. To wspólne przedsięwzięcie Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. W pilotażowej edycji projektu wzięło udział blisko 20 tys. uczniów, którzy wyjechali na 62 mecze.

Założenia programu „Poznaj Polskę na sportowo”

Misją programu jest wspieranie lokalnego patriotyzmu i budowanie przywiązania do swojej małej ojczyzny. Kluby piłkarskie to jeden z kluczowych elementów integrujących lokalną społeczność. Wokół drużyn piłkarskich tworzą się społeczności, które podtrzymują tradycje i zwyczaje. Podobnie jest z reprezentacją narodową, która wspiera budowanie wspólnoty narodowej. Sportowe sukcesy, szczególnie piłkarskie, to część naszej historii. Wśród założeń przedsięwzięcia są także:

  • promocja wśród uczniów pozytywnych wzorców jakie niesie ze sobą sport, tj. determinacji, wytrwałości, woli walki, konsekwencji, dyscypliny pracy,
  • przedstawienie dydaktycznej i wychowawczej funkcji sportu,
  • przekazanie wiedzy na temat uniwersalnych wartości sportu, historii sportu, w szczególności piłki nożnej,
  • promocję zdrowego i aktywnego trybu życia wśród uczniów.

Poznaj Polskę na sportowo” to przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będzie realizowane od lipca do końca listopada 2023 r. (27 listopada). Obejmuje ono dwa kluczowe projekty:

  • wsparcie finansowe w organizacji wyjazdów na mecze piłkarskie,
  • konkurs wiedzy o piłce nożnej.

Wyjazdy na wydarzenia sportowe

Każdy klub piłkarski w Polsce może przystąpić do projektu i zorganizować wyjazd na mecz dla uczniów, którzy nie muszą być zawodnikami klubu. Aby przystąpić do projektu, klub piłkarski musi zarejestrować się w programie PZPN. Po zarejestrowaniu klubu w projekcie i zaakceptowaniu zasad (regulamin oraz dokument FAQ), klub otrzyma dostęp do systemu PPNS, gdzie znajdzie możliwość wyboru meczów i składania wniosków o dofinansowanie wyjazdu. W 2023 r. lista spotkań, na które można wyjechać, została poszerzona o „domowe” mecze pucharowe polskich klubów w ramach rozgrywek UEFA oraz mecze AMP Futbolu. Pełna lista rozgrywek Klub, który zdecyduje się na udział w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę na sportowo”, w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie wyjazdu może otrzymać:

  • darmowe zaproszenia na mecz dla zorganizowanych grup uczniów w liczbie od 16 do 45 oraz dla opiekunów w liczbie od 1 do 3,
  • dofinansowanie środków transportu w kwocie 7 zł/km do kwoty 4200 zł,
  • dofinansowanie do kosztów usług gastronomicznych oraz wynagrodzenia opiekunów do kwoty 3600 zł.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dofinansowania znajdują się w regulaminie oraz dokumencie FAQ. Liczba wyjazdów na mecze w ramach edycji 2023 dla jednego klubu jest nielimitowana. Wyjazdy będą organizowane do wyczerpania środków finansowych na zakup biletów na wydarzenia sportowe.

Konkurs wiedzy o piłce nożnej

We wrześniu 2023 r. rozpocznie się konkurs wiedzy o piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych. Podobnie jak w zeszłym roku będzie on podzielony na 3 etapy (szkolny, wojewódzki oraz ogólnopolski). Konkurs zakończy się Wielkim Finałem w Warszawie. Tegoroczna edycja będzie rywalizacją szkół. Rodzic lub nauczyciel – za zgodą dyrektora szkoły – może zgłosić placówkę do konkursu. Zgłoszona szkoła przeprowadza w określonym terminie eliminacje szkolne, a wyniki tych eliminacji zostaną zarejestrowane i porównane z innymi szkołami w województwie. Najlepsze szkoły w tym etapie konkursu zostaną zaproszone do wzięcia udziału w konkursie wojewódzkim, organizowanym przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Szkoły, które zwyciężą etap wojewódzki, zostaną zaproszone na finał do Warszawy oraz mecz reprezentacji Polski. W tym roku konkurencje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych 8-10 lat oraz 11-14 lat.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu!

Szczegółowe informacje:

Strona programu MEIN

Strona programu PZPN

Link do rejestracji dla klubów

Regulamin

FAQ

Lista rozgrywek

Prezentacja programu

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl