4 sierpnia 2023

Wirtualne Laboratoria Przyszłości – badanie stanu infrastruktury informatycznej w szkołach ponadpodstawowych

Przed nami kolejny etap unowocześniania polskiej szkoły – Wirtualne Laboratoria Przyszłości. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, która zapewni szkołom m.in. dostęp do najnowocześniejszego, profesjonalnego oprogramowania oraz dużych mocy obliczeniowych. Aby projekt jak najlepiej odpowiadał potrzebom uczniów i nauczycieli, zachęcamy dyrektorów do wypełnienia ankiety dotyczącej stanu infrastruktury informatycznej.

O ankiecie

Ankietę dotycząca stanu infrastruktury informatycznej w szkołach ponadpodstawowych przygotował Instytut Badań Edukacyjnych. Znalazły się w niej m.in. pytania o rodzaj dostępu do Internetu,  przepustowość łącza internetowego, czy liczbę komputerów. W badaniu pojawiają się ponadto kwestie związane z zainstalowanymi systemami operacyjnymi, programami naukowo-technicznymi, doświadczeniem pracowników szkoły z pracą w chmurze obliczeniowej.

Co daje program

Dzięki pozyskanym informacjom Ministerstwa Edukacji i Nauki zaplanuje działania, które pozwolą wprowadzić do szkół naukę obsługi oprogramowania naukowo-technicznego oraz udostępniać placówkom komputery o dużej mocy obliczeniowej w chmurze, umożliwiające wydajną i komfortową naukę.

Ankieta jest związana z wdrażaniem projektu Wirtualne Laboratoria Przyszłości i potrwa do 25 sierpnia 2023 roku.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje na temat Wirtualnych Laboratoriów Przyszłości można uzyskać mailowo (pomoc.edukacja.gov@ibe.edu.pl) lub telefonicznie (+48 22 120 24 30).  

Link do ankiety

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl